Garantijas noteikumi

MySport veikalos piedāvātajām precēm tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas dokuments darbojas pavadzīme vai čeks, kurā fiksēta iegādātā prece un pirkšanas laiks.

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet par to mums, izmantojot sadaļā Kontakti norādīto adresi. Ja būs nepieciešams remonts, nogādājiet preci kopā ar preces pirkumu apliecinošu dokumentu un preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem uz MySport veikalu, Rīgā, Dārzciema ielā 60. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Garantijas noteikumi:

  • Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.
  • Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
  • Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".
  • Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
  • Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
  • Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.