Noteikumi un nosacījumi

Pārdošanas noteikumi un nosacījumi

Pārdošanas noteikumi un nosacījumi regulē tiesiskās attiecības, kas veidojas preces pirkšanas un pārdošanas laikā, starp interneta veikala mysport.lv klientu (turpmāk – Pircējs) un interneta veikala mysport.lv īpašnieku SIA MySport (turpmāk – Pārdevējs). 

Noteikumi un nosacījumi ir veidoti latviešu valodā, pārējās valodas ir tulkotas no latviešu valodas. Neskaidrību vai strīdu gadījumos, galvenā valoda ir latviešu valoda.

Pārdošanas noteikumi un nosacījumi atbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un nepieciešamības gadījumā (ja rodas strīds vai informācijas trūkuma dēļ), tiek papildināti.

Papildus vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, attiecības starp Pircēju un Pārdevēju tiek regulētas balstoties uz godīgiem pirkšanas un pārdošanas principiem, papildus informāciju par preci, kā arī uz noteikumiem, kas aprakstīti sadaļā Garantija un atteikums.

Pārdevējs patur tiesības mainīt iepriekš minētās instrukcijas un preču cenas vienpusējā kārtībā. Ja Pircējs noformēja pasūtījumu pirms veiktās izmaiņas stājās spēkā, tad uz viņu tās neattiecas, ja vien likums vai instrukcija, kas darbojās pasūtījuma iesniegšanas brīdī, to neparedz.

Noformējot pasūtījumu interneta veikalā mysport.lv, Pircējs atzīst, ka ir iepazinies ar pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem un tiem piekrīt.

Cenrādis

Interneta veikalā mysport.lv preču cenas ir norādītas eiro valūtā un neiekļauj piegādes cenu. Piegādes cena ir atkarīga no pasūtījuma noformēšanas laikā izvēlētā piegādes veida.

Eiropas Savienības esošajās Valstīs visās preču cenās ir iekļauts 21% pievienotās vērtības nodoklis.

Sīkāku informāciju par piegādes veidiem un cenām var atrast sadaļā Piegāde un Maksājumi.

Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

Pircēja pirkumu grozs tiek aktivizēts tajā brīdī, kad Pircējs nospiež uz pogu “Ielikt grozā”.

Preces pievienošana pirkuma grozam nenozīmē, ka Pircējs šo preci noteikti nopirks.

Pircējs var mainīt pirkuma grozā esošo preču skaitu, un, nepieciešamības gadījumā dzēst tajā esošās preces.

Grozā esošās preces ir pieejamas arī citiem klientiem, kamēr pasūtījums nav apstiprināts un apmaksāts.

Lai noformētu pasūtījumu, Pircējam jāieiet savā Grozā, kur parādās izvēlēto preču saraksts un piegādes informācija.

Pasūtījuma noformēšanas laikā Pircējs izvēlas sev piemērotāko piegādes veidu. Ir svarīgi pareizi norādīt kontaktinformāciju, lai novērstu iespējamos kavējumus, pārpratumus un papildus izmaksas preču piegādes laikā.

 

Pasūtījuma apmaksa

Pasūtījuma apstiprinājums satur sekojošu informāciju: pasūtījuma numurs, pasūtītā prece, Pircēja kontaktinformācija, pasūtīja saņemšanas veids, apmaksas veids, SIA MySport uzņēmuma dati.

Pēcapmaksu var veikt ar bankas karti Omniva kurjeram.

Piegāde

Preču piegāde ir maksas pakalpojums, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs uz noteiktu laiku piedāvā bezmaksas piegādi.

Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes informāciju un adresi.

Preces piegādā SIA MySport sadarbības partneri, Pārdevējs preču piegādi neveic.

Pieņemot preces, Pircējs pārliecinās par piegādātās pakas stāvokli. Ievērojot, ka iepakojums ir bojāts, pārbauda preces stāvokli. Ja iepakojums un arī preces ir bojātas, Pircējs sazinās ar Pārdevēju rakstot info@my-sport.lv vai zvanot uz veikalu.

Pārdevējs nevar garantēt, ka Preces visos gadījumos tiks piegādātas atbilstoši Noteikumiem un/vai citiem Internet veikalā atrodamiem nosacījumiem un ka tās tiks piegādātas atbilstoši Pircējam individuāli norādītajiem piegādes nosacījumiem, īpaši tad, ja pasūtītās Preces nav Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs apņemas savu iespēju robežās gādāt, lai Preces tiktu piegādātas pēc iespējas īsākā laikā.

Atbildība un neparedzēti apstākļi

SIA MySport ir atbildīgs Pircēja priekšā par zaudējumiem, kas radušies pārkāpjot dotās instrukcijas noteikumus, tādos gadījumos un apmērā, kādos tas noradīts spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos.

Pircējs ir atbildīgs interneta veikala mysport.lv priekšā par zaudējumiem, kas radušies pārkāpjot dotās instrukcijas noteikumus, tādos gadījumos un apmērā, kādos tas noradīts spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos.

Neviena no pusēm nav atbildīga par otru pusi, un otrās puses darbības nevar uzskatīt par dotās instrukcijas pārkāpumu attiecībā uz jebkuru pienākumu pildīšanas kavējumu vai to neizpildīšanu, ja kavējuma vai pienākumu neizpildīšanas iemesls nav kontrolējams (neparedzēti apstākļi).

Pārdevējs neatmaksā morālo kaitējumu, kurš radies sakarā ar piegādes laika, cenu un citu noteikumu izmaiņām, kas aprakstītas dotajā sadaļā.

 

Pārējie nosacījumi

Pārdevējs izmanto Pircēja personīgo informāciju tikai lai noformētu pasūtījumu. Pārdevējs neizplata doto informāciju trešajām personām, izņemot partnerus, kuri nodrošina preces piegādi Pircējam, kā arī likumā noteiktajos gadījumos. Pārdevējs patur tiesības izmantot Pircēja personīgo informāciju ziņu un reklāmas nosūtīšanai.

Gadījumā, ja rodas šajā instrukcijā neaprakstītās situācijas, Pircējs un Pārdevējs rīkojas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un tiesību aktiem, kuri reglamentē abu pušu attiecības.

Nesaprašanās un strīdi par šajā instrukcijā minēto noteikumu īstenošanu pirmām kārtām tiek noregulēti pārrunu ceļā. Ja strīdus, kas radās ar Līgumu saistītiem noteikumiem, nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, gan Pircējs, gan Pārdevējs savu tiesību aizsardzībai var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā.

Pārdevēja rekvizīti

Uzņēmums: SIA MySport

Reģistrācijas numurs: 40103322530

Juridiskā adrese: Saules iela 23a, Plavinas, Aizkraukles novads, Latvija

Faktiskā adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, Latvija

Tālrunis: +371 67563422

E-pasts: info@my-sport.lv

Reģistrēts: 15.09.2010