Garantijos taisyklės

MySport parduotuvėse siūlomoms prekėms užtikrinama mažiausiai 2 metų garantija. Įsigyjant prekę, garantijos dokumentu laikomas važtaraštis arba čekis, kuriame užfiksuota įsigyta prekė ir pirkimo laikas.

Garantija galioja gedimams, atsiradusiems dėl gamybos defektų arba medžiagų kokybės. Jei garantiniu laikotarpiu kyla tokių problemų, praneškite apie tai mums skyrelyje „Kontaktai“ nurodytuoju adresu. Jei bus būtinas remontas, pristatykite prekę kartu su pirkimą patvirtinančiu dokumentu ir apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais į „MySport“ parduotuvę Rygoje, Dārzciema gatvė 60. Nemokamas garantinis remontas bus atliktas pagal gamintojo taisykles.

Garantijos taisyklės:

  • garantija netaikoma mechaniniams prekės sugadinimams, įbrėžimams, atsiradusiems neatsargiai naudojant prekę.
  • Garantija netaikoma prekės dizaino elementams.
  • Garantinis remontas nebus atliekamas prekėms, sugadintoms dėl vandens, jei ant jų korpuso nebus nuorodos „atsparus vandeniui“.
  • Gamintojas turi teisę atsisakyti suteikti garantinį remontą, jei pastebima nekvalifikuoto remonto ženklų.
  • Jei pirkėjas negali parodyti galiojančio čekio arba važtaraščio, garantiniai įsipareigojimai anuliuojami.
  • Garantinis remontas negalioja prekės gedimams, atsiradusiems dėl gaisro, potvynio, žemės drebėjimo ir kitų stichijų poveikio.

Šios garantijos taisyklės atitinka vartotojo teises.