SĄLYGOS IR SĄLYGOS

Pardavimo sąlygos ir taisyklės

Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės reglamentuoja teisinius santykius tarp internetinės parduotuvės mysport.lv kliento (toliau - Pirkėjas) ir internetinės parduotuvės mysport.lv savininko SIA MySport (toliau - Pardavėjas) perkant ir parduodant prekes. 

Taisyklės ir sąlygos pateiktos lietuvių kalba, kurios buvo išverstos iš latvių kalbos. Kilus neaiškumams ar ginčamsm pagrindinė komunikacijos kalba yra latvių.

Pardavimo sąlygos turi atitikti galiojančius Latvijos Respublikos įstatymus ir prireikus (kilus ginčui arba dėl informacijos trūkumo) turi būti papildytos.

Be bendrųjų sąlygų, Pirkėjo ir Pardavėjo santykius reglamentuoja sąžiningo pirkimo ir pardavimo principai, papildoma informacija apie prekes ir sąlygos, aprašytos "Garantijos ir sąlygos".

Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti pirmiau nurodytas taisykles ir kainas. Jei Pirkėjas pateikė užsakymą prieš įsigaliojant pakeitimams, jie jam netaikomi, išskyrus atvejus, kai tai numatyta užsakymo pateikimo metu galiojančiuose įstatymuose ar instrukcijose.

Pateikdamas užsakymą mysport.lv, Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė pardavimo sąlygas ir jas patvirtina.

Kainoraštis

Kainos mysport.lv pateiktos eurais ir į jas neįskaičiuotas pristatymas. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto pristatymo būdo.

Europos Sąjungos šalyse į visas kainas įskaičiuotas 21 % pridėtinės vertės mokestis.

Daugiau informacijos apie pristatymo būdus ir kainas rasite "Pristatymas" ir "Mokėjimai".

Pirkinių krepšelis ir užsakymų pateikimas

Pirkėjo pirkinių krepšelis aktyvuojamas tuo metu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką "Į krepšelį".

Prekės įtraukimas į pirkinių krepšelį nebūtinai reiškia, kad Klientas tą prekę pirks.

Pirkėjas gali keisti prekių skaičių pirkinių krepšelyje ir, jei reikia, pašalinti prekes iš pirkinių krepšelio.

Jūsų krepšelyje esančias prekes gali užsakyti ir kiti klientai kol užsakymas bus patvirtintas ir apmokėtas.

Norėdamas pateikti užsakymą, Pirkėjas turi prisijungti prie savo krepšelio, kuriame bus rodomas pasirinktų produktų sąrašas ir pristatymo informacija.

Pirkėjas užsakymo pateikimo metu gali pasirinkti tinkamiausią pristatymo būdą. Pirkėjas turi nurodyti teisingus kontaktinius duomenis, kad būtų išvengta galimo vėlavimo, nesusipratimų ir papildomų išlaidų pristatymo metu.

 

Užsakymo apmokėjimas

Užsakymo patvirtinime pateikiama ši informacija: užsakymo numeris, užsakytas produktas, Pirkėjo kontaktiniai duomenys, pristatymo būdas, mokėjimo būdas, "SIA MySport" įmonės duomenys.

Apmokėjimą Omniva kurjeriui galima atlikti banko kortele.

Pristatymas

Pristatymas yra mokama paslauga, išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas tam tikrą laikotarpį siūlo nemokamą pristatymą.

Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslius pristatymo duomenis ir adresą.

Prekes pristato SIA MySport logistikos partneriai, Pardavėjas prekių nepristato.

Priimdamas prekes Pirkėjas patikrina pristatytos pakuotės būklę. Jei pakuotė pažeista, patikrinkite prekių būklę. Jei pakuotė ir prekės yra pažeistos, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju raštu adresu info@my-sport.lv arba paskambinę į fizinę parduotuvę.

Pardavėjas negali garantuoti, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos pagal Sąlygas ir (arba) kitas Internetinėje parduotuvėje esančias taisykles ir kad jos bus pristatytos pagal individualiai Pirkėjui nurodytas pristatymo sąlygas, ypač jei užsakytų Prekių nėra Pardavėjo sandėlyje. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Prekės būtų pristatytos kuo greičiau.

Atsakomybės ir nenumatytos aplinkybės

SIA "MySport" atsako Pirkėjui už žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nuostatų pažeidimus pagal Latvijos Respublikoje reklamuojamus galiojančius teisės aktus.

Pirkėjas atsako mysport.lv už žalą, atsiradusią dėl šių Instrukcijų nuostatų pažeidimus, pagal Latvijos Respublikoje reklamuojamus galiojančius teisės aktus.

Nė viena Šalis neatsako už kitą Šalį, o kitos Šalies veiksmai nelaikomi pateikto nurodymo pažeidimu dėl bet kokio vėlavimo ar bet kokio įsipareigojimo neįvykdymo, jei vėlavimo ar įsipareigojimo neįvykdymo priežastis nepriklauso nuo jos veiksmų (nenumatytos aplinkybės).

Pardavėjas neatlygina moralinės žalos, atsiradusios dėl pristatymo terminų, kainų ir kitų šiame skyriuje aprašytų sąlygų pakeitimų ar pakitimų.

 

Kitos sąlygos

Pardavėjas naudoja Pirkėjo asmeninę informaciją tik užsakymo įvykdymui. Pardavėjas neatskleidžia pateiktos informacijos trečiosioms šalims, išskyrus partnerius, kurie užtikrina prekių pristatymą Pirkėjui, taip pat įstatymų numatytais atvejais. Pardavėjas pasilieka teisę naudoti Pirkėjo asmeninę informaciją pranešimams ir reklamai siųsti.

Šiose sąlygose neaprašytais atvejais Pirkėjas ir Pardavėjas veikia pagal jų sandorį reglamentuojančius galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Nesutarimai ir ginčai dėl šios instrukcijos nuostatų įgyvendinimo pirmiausia sprendžiami derybomis. Jei ginčų, kylančių dėl Sutarties sąlygų, nepavyksta išspręsti derybomis, tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos centrą arba į teismą dėl savo teisių gynimo.

Pardavėjo duomenys

Įmonė: SIA MySport

Įmonės kodas: 40103322530

Teisinis adresas: Saules gatvė 23a, Plavinas, Aizkrauklės regionas, Latvija

Faktinis adresas: Darzciema gatvė 60, Ryga, Latvija

Telefonas+371 67563422

El. paštas info@my-sport.lv

Registruota: 15.09.2010