Sacensību nolikums

MySport Tomes MTB Maratons

 

 

1. Sacensību datums

14.04.2024 – MySport Tomes MTB Maratons

Sacensību programma:

 • 9:30 – Sākas dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana;
 • 11:00 - Beidzas reģistrācijas bērnu sacensībām
 • 11:30 – Beidzas reģistrācija MTB Maratonam
 • 11:50 - Atvērti koridori MTB Maratonam
 • 12:00 - Beidzas reģistrācija Pusmaratonam
 • 12:00 - Starts MTB Maratonam
 • 13:10 - Atvērti koridori MTB Pusmaratonam
 • 13:20 - Starts MTB Pusmaratonam
 • 13:30 - Apbalvošana bērnu sacensībām
 • 15:00 - Apbalvošana maratonam un pusmaratonam.

 

2. Sacensību starta laiks

MySport Tomes MTB Maratons

11:30 - Starts bērnu sacensībām

12:00 – Starts MTB Maratonam

13:20 - Starts MTB Pusmaratonam

 

3. Distances

MTB Maratons – 50 km (2 apļi)

 • Šajā distancē startē šādas vecuma grupas: S, S30, S40, S50, V, V30, V40, V50

MTB Pusmaratons - 25 km (1 aplis)

 • Šajā distancē startē šādas vecuma grupas: S14, S jaunietes, S juniores, V14, V jaunieši, V juniori, veselības klases kungi, veselības klases dāmas

Bērnu sacensības

 • Bērnu vecuma grupas distances norādītas 4. punktā

 

4. Vecuma grupas

Bērnu vecuma grupas un distances

Vecuma grupa Dzimšanas gads Distance
MZ3 2022. – 2021. dzimšanas gads 1 stadiona aplis
MZ5 2020. – 2019. dzimšanas gads 2 stadiona apļi
M7 un Z7 2018. – 2017. dzimšanas gads 1 lielais bērnu aplis
M9 un Z9 2016. – 2015. dzimšanas gads 2 lielie bērnu apļi
M12 un Z12 2014. – 2012. dzimšanas gads 3 lielie bērnu apļi

 

Maratona un pusmaratona vecuma grupas un distances

Sievietes Vīrieši Distance
S14
2011. – 2010. dzimšanas gads V14
2011. – 2010. dzimšanas gads 25 km
S Jaunietes
2009. – 2008. dzimšanas gads V Jaunieši
2009. – 2008. dzimšanas gads 25 km
S Juniores
2007. – 2006. dzimšanas gads V Juniori
2007. – 2006. dzimšanas gads 25 km
S 2005. – 1995. dzimšanas gads V 2005. – 1995. dzimšanas gads 50 km
S30 1994. – 1985. dzimšanas gads V30 1994. – 1985. dzimšanas gads 50 km
S40 1984. – 1975. dzimšanas gads V40 1985. – 1976. dzimšanas gads 50 km
S50 1974. g. dzimušās un vecākas V50 1974. g. dzimušie un vecāki 50 km
Veselības klases dāmas
2005. g. dzimušās un vecākas Veselības klases kungi
2005. g. dzimušie un vecāki 25 km

 

5 . Vietu ieņemšana starta koridoros

MTB Maratons

 • Top Koridors – Potenciāli 10 līdz 20 ātrākie braucēji, ņemot vērā iepriekšējā gada sacensību rezultātus un organizatoru uzskatus.
 • 1. Koridors – Plānotais laiks distancē līdz 2h 15min
 • 2. Koridors – Plānotais laiks distancē no 2h 15min2h 45min. !Kā arī visi viena apļa braucēji
 • 3. Koridors – Plānotais laiks laiks distancē virs 2h 45min

GHOST MTB Pusmaratons

 • 1. Koridors - Plānotais laiks distancē līdz 1h 15min
 • 2. Koridors - Plānotais laiks distancē no 1h 15min - 1h 25min
 • 3. Koridors - Plānotais laiks laiks distancē virs 1h 25min

 

6. Dalībnieku reģistrācija

1.Online reģistrācija, aizpildot pieteikšanās anketu.

 1. Organizācijas, komandas, privātpersonas var saņemt arī rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Jums jāsūta pieteikumums uz lauris@my-sport.lv un rēķina apmaksa jāveic vismaz 2 dienas pirms sacensību sākuma.
 2. Sacensību vietā ne vēlāk kā līdz 11:30. (jāmaksā pilna summa kā paredzēts nolikuma par reģistrēšanos uz vietas sacensību dienā)

Dalības maksu iespējams apmaksāt šādos veidos:

 • Ar pārskaitījumu uz zemāk redzamajiem rekvizītiem
 • Veikalā MySport Rīgā Dārzciema ielā 60

Sporta klubs MySport
Reģ nr 40008180429
Konts. LV86HABA0551033709461

Maksājuma informācijā jānorāda dalībnieka vārds uzvārds, dzimšanas gads un grupa kurā startē.

Dalībnieka pieteikums tiek pieņemts tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas.

Katras rēgistrēšanās kārtas dalības maksa ir spēkā, ja to esam saņēmuši līdz norādītās pieteikšanās kārtas beigām.

 

7. Dalības maksa

Maratonam un pusmaratonam

 • Piesakoties līdz 31.03.2024. pulksten 24:00 - Dalības maksas 25.00 Eiro
 • Piesakoties no 01.04. līdz 12.04.2023. pulksten 24:00 - Dalības maksas 30.00 Eiro
 • Piesakoties sacensību dienā - 40 eiro

Bērnu sacensībām

 • Piesakoties līdz 12.04.2024. pulksten 24:00 - 3.00
 • Piesakoties sacensību dienā - Dalības maksas 7.00 Eiro

Pieteikšanās uz vietas un numuru izsniegšana no plkst. 9:30 līdz 11:30 sacensību vietā.

Dalībnieka pieteikums tiek pieņemts tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas.

Katras rēgistrēšanās kārtas dalības maksa ir spēkā, ja to esam saņēmuši līdz norādītās pieteikšanās kārtas beigām.

Dalībniekiem, kuri nebūs veikuši apmaksu līdz sacensību dienai, sacensību dienā būs jāmaksā pilna dalības maksa, kādu paredzēts maksāt piesakoties uz vietas.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.

Dalības maksā ietilpst:

 • Marķēta un īpaši sagatavota trase
 • Sacensību numurs
 • Dzeršanas punkts trasē
 • Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.mysport.lv
 • Auto stāvvieta
 • Velosipēdu mazgāšana – pēc sacensībām velosipēdu varēs nomazgāt izmantojot Morgan Blue tīrīšanas līdzekļus.

Citi iespējamie maksājumi

 • Pieteiktā dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku – 5.00 Eiro

 

8. Vērtējums Tomes MTB Maratonā

MTB Maratona distancē

 • Posma uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji tiks noteikti nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās

Komandu vērtējums (tikai maratona distancē)

 • Posma ieskaiti veido komandas 3 labākie dalībnieki
 • Tiek summēta trīs labāko dalībnieku punktu summa
 • Punktu summa tiek aprēķināta pēc šāda principa: distances uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar konkrētās distances sacensību koeficientu.

 

9. Apbalvošana

 • Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (Skatīt 4. punktu) tiks apbalvoti ar sponsoru balvām.
 • MTB Maratona (divu apļu distancē) absolūtajā vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji vīru un dāmu konkurencē tiks apbalvoti ar kausiem un naudas prēmijām.
1. Vieta 2. Vieta 3. Vieta
50 Eiro 40 Eiro 30 Eiro
 • Komandu konkurencē ar kausiem tiks apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvējas MTB Maratona distancē

 

10. Izmaiņas sacensību nolikumā

 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms katra no posmiem.
 • Informāciju var saņemt rakstot uz e-pastu info@my-sport.lv

 

11. Organizatori

Biedrība „Sporta klubs MySport” sadarbībā ar SIA MySport
Dārziema iela 60, Rīga,LV 1039,
Sacensību mājas lapa: https://www.mysport.lv/lv/tomes-mtb-maratons/
E-pasts: lauris@my-sport.lv